Cookie- og privatlivspolitik

Persondatapolitik for Mindset4 ApS

Velkommen til Mindset4 ApS’ information om behandling af persondata. 

Mindset4 ApS vil i forbindelse med udøvelse af konsulentbistand være dataansvarlig. 

Hvis du ønsker at kontakte Mindset4 ApS i relation til behandlingen af persondata, finder du vore kontaktoplysninger nedenfor. 

Mindset4 ApS

Lundbyvej 15 

5700 Svendborg 

CVR-nr.: 4129 2385

Telefon: +45 3026 2840 

E-mail: kontakt@mindset4.dk 

Oplysninger om vores behandling af dine persondata 

Når du henvender dig til os via telefon/mail eller benytter vores hjemmeside, indsamler og behandler vi persondata. Indsamlingen sker ved, at du f.eks:

 • Klikker på indhold på hjemmesiden, tilmelder dig nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnement eller i øvrigt anvender vores services ved køb via hjemmesiden. 
 • Eller du henvender dig til os via livechat på hjemmesiden, mail eller telefon og på den måde oplyser om navn, mailadresse, telefonnummer etc.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at identificere dig som bruger og vise de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig. 

Herudover er formålet at registrere dine køb og betalinger samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, f.eks. ved fremsendelse af nyhedsbrev, konsulentydelse, adgang til online læringsportal etc.

Behandlingen af personoplysningerne anvendes tillige til at optimere vores services og indhold. 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er dels for at kunne opfylde den aftale, som er indgået mellem os og dig som kunde, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1(b) samt dels på baggrund af et samtykke fra dig som kunde, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1(a). 

Vi behandler endvidere almindelige personoplysninger i medfør af den gældende interesseafvejningsregel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f). Denne regel benyttes for at gennemføre en effektiv og hensigtsmæssig sagsbehandling og i de tilfælde, hvor vi vurderer, at vi har en legitim interesse i at kunne behandle dine personoplysninger, som vejer tungere end hensynet til den registrerede. 

Vores sekundære formål med at behandle dine persondata, herunder din IP- adresse under anvendelse af cookies, er for at bruge oplysningerne til statistik, til forbedring af vores hjemmeside og evt. til reklame, og behandlingsgrundlaget herfor er vores legitime interesse i at kunne drive, markedsføre og udvikle vores forretning og ydelser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Kategorier af personoplysninger 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

 • Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon.
 • Dit IP-nummer, geografisk placering samt hvilke sider, du klikker ind på.
 • Navn, adresse, telefonnummer, email-adresse, organisation/virksomhed (CVR-nr) website og betalingsoplysninger.


Modtagere eller kategorier af modtagere 

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger i det omfang, du har givet samtykke til dette. Videregivelsen sker til følgende modtagere: 

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer 

Vi vil kun overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS, hvis det forinden er aftalt med dig og vi har fået samtykke hertil. 

Vores databehandlere er beliggende i EU, og dine persondata overføres derfor ikke til tredjelande, medmindre andet er aftalt. 

Hvor dine personoplysninger stammer fra 

Persondata til brug for vores ydelse stammer først og fremmest fra vores kunde. 

Derudover vil vi oftest modtage persondata fra andre involverede – fx. deltagere på online ( webinarer, webkonferencer, online kurser etc.) eller fysiske events ( kurser eller foredrag)

Visse data, som vi har behov for at få fra offentlige registre, vil stamme fra offentligt tilgængelige kilder, f.eks. cvr-registeret.

Opbevaring af dine personoplysninger 

Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på karakteren af personoplysningerne og baggrunden for opbevaringen, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret. 

Du har altid mulighed for at få slettet dine oplysninger. Her skal du blot kontakte os. Se vores kontaktoplysninger på hjemmesiden. 


Dine rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

 • Ret til at se de oplysninger, vi behandler om dig (indsigtsret). 
 • Ret til at få berigtiget forkerte oplysninger (rettelse). 
 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, før vores almindelige sletning indtræffer. 
 • I visse tilfælde har du ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. 
 • I visse tilfælde kan du gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 
 • Du har ret til at få overført dine personoplysninger til dig selv, eller en anden repræsentant, hvis du ytrer ønske herom. 
 • Hvis du som led i behandlingen af dine personoplysninger har afgivet samtykke hertil, har du ret til at trække dit samtykke til behandling tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 

Klage til Datatilsynet 

Hvis du har spørgsmål til Mindset4 ApS’ behandling af dine data eller af vores hjemmesides brug af cookies eller ønsker flere oplysninger, kan du henvende dig til os per telefon, e-mail eller post. Kontaktoplysningerne for Mindset4 ApS fremgår her på siden. 

Hvis du efter henvendelse til Mindset4 ApS om behandling af dine persondata ønsker dette, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet. For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til Datatilsynet henvises til Datatilsynets hjemme-side: www.datatilsynet.dk 

Ajourført 05.10.2020. 

Cookies

Tredjeparter, der behandler data i forbindelse med vores virksomheds drift:

Apple – I-Cloud
Google – G-Suite for Work (Mail, Kalender, dokumenter, video, analyse mm)
Adobe Connect – Webinarplatform
Dinero – Regnskabsystem
Telmore – Mobil-abonnement
Facebook – SoMe
LinkedIn – SoMe
Instagram – SoMe
Vimeo – Video
Canva – Grafik
Prezi – Præsentationer
Adobe Acrobat DC – PDF
WeTransfer – Overførsel af store filer
C-Hosting – Hosting af website
ZOHO – Crm + Livechat på website
WordPress – Website m/plugin
MobilePay – Online/mobil betaling