Min erfaring viser mig, at brug af IT i som læringsmedie kan give et højere vidensniveau og større arbejdsglæde, blandt andet fordi IT giver mulighed for at få flere med pga. let tilgængelige ressourcer, der kan ses, læses eller gennemgåes efter helt personlige og individuelle behov.

Online læring sprænger nogle faste rammer, hvor fokus bliver at tilrettelægge og systematisere videndeling og workflow, så alle får den rette information og viden på rette tidspunkt. Medarbejderne får større mulighed for at bringe deres egen viden spil – alene og ikke mindst sammen med andre.

Faktaviden og informationer henter man selv via små videoklip, tekster eller andet, som kan ses når motivationen og tiden er rigtig. De fysiske møder bliver i stedet brugt effektivt og tidsbesparende på at anvende, analysere og stille spørgsmål ud fra et kvalificeret grundlag. Alle kan føle sig set og bidrage med ligeværd og anerkendelse.

Der kan skabes autentisk, nærværende og meningsfuld læring, selvom det fysiske face-to-face-møde til tider bliver erstattet med cyperspace. Det handler om at gøre det let tilgængeligt og enkelt. Teknologien kan give de nødvendige redskaber til struktur og overblik og – ikke mindst – adgang til viden hvor som helst – og når som helst!

Illustrationen: Læringsdesign – viser hvilke faktorer, der skal indtænkes i en digital læringskultur – Læringsrum – læringsmiljø – læringsressourcer og videns/læringsformer.

laeringsdesign-billede