Google - G-suite Kursus Workshop

Kursus i G-Suite for undervisere

Birgitte Rubæk har gennemført kurser for undervisere i G-Suite – Praksisanvendelse af IT i undervisningen for AOF Center Fyn.

Birgitte Rubæk har planlagt, opbygget og gennemført en række kurser for underviserne på AOF sprogskole i G-Suite (Google Apps), hvor IT-redskaberne blev gennemgået, afprøvet og anvendt i praksis.

Kurserne var målrettet sprogskolens undervisere, for at digitalisere sprogundervisningen til gavn for både kursister og undervisere.

Kurserne bestod af hands-on workshops, hvor alle funktioner blev gennemgået, hvor alle deltagere samtidig havde mulighed for at arbejde med opgaverne på egen computer. Helt lavpraktisk og målrettet den enkeltes undervisning.

Google Classroom – Googles LMS til uddannelsesinstitutioner – blev implementeret med stor succes i de forskellige afdelinger på Fyn. Birgitte Rubæk stod for rådgivning og praktisk implementering i klasserne.

Birgitte Rubæk har gennemført et kursusforløb for undervisere i dansk som andetsprog hos os.

Indholdet var basisfunktionerne i G-SUITE, som blev gennemgået og relateret til den konkrete hverdagspraksis i forhold til indbyrdes kommunikation og til brug i undervisningen.

Vi har været meget tilfredse med hele forløbet og især kan nævnes den tætte kobling mellem undervisning i brug af funktionerne og hvordan de kan bruges konkret i arbejdet.